Resensies

Wat beteken Laterale Vs. Gemiddelde gemiddelde?


Mediese, gesondheids- en fiksheidspersoneel gebruik die terme lateraal en mediaal om aan te dui waar liggaamsdele in verhouding tot mekaar is, en om beseerde dele van ledemate en organe te verwys.

Definisie

Lateraal verwys dit na 'n verwysingspunt na buite of weg van die middel van die liggaam, terwyl mediaal 'n verwysingspunt na die middel van die liggaam aandui.

Voorbeelde

Die hart is meer mediaal as die longe, en die knie is meer mediaal as die voet. Net so is die oë meer lateraal as die neus, terwyl die pinkie meer lateraal is as die groottoon.

Laterale teenoor mediale oefeninge

Die sywaartse verhoging beeld die konsentrieke laterale uit (die spier oefen meer krag uit as wat daarop aangebring is) beweging weg van die middel van die liggaam, terwyl die dy-geleier konsentriese beweging na die middel van die liggaam voorstel.